Rabu, 05 Oktober 2011

september

ღDalam Khazanah Bimbingan Suami Dunia Akhiratღ

Buat seorang wanita, harta yg paling berharga di dlm hidup ini adalah seorang suami yg Shaleh, kepadanyalah, seorang istri akan merasakan kebahagian di dalam hidupnya dan di akhirat kelak, keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri, jika dia mempercayakan hidupnya, memberikan segala cinta, perhatian, dan kasih sayangnya kepada suami yg shaleh, karena dirinyalah, seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya, ketenangan, keteduhan, kedamaian, perlindungan dan cinta serta sayang…

1.””Suami yg shaleh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Seorang suami yg sholeh tidak akan memberi istri dan anak-anaknya kecuali dengan harta yg halal.

2.””Seorang suami yg shaleh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg di berikan kepadanya, dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.

3. ””Seorang suami yg shaleh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan juga kepada anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji, seorang suami yg shaleh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar, sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam. menilai bahwa suami yang terbaik baik adalah yang paling baik pada istrinya.

“Orang Mukmin yang paling sempurna Imannya ialah yang paling baik akhlaqnya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrimu.” (HR. Tirmidzi no. 2537)

“…dan bergaullah dengan mereka secara baik…” (QS. An-Nisaa [4]:19)

“Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik terhadap isterinya. Dan aku adalah yang terbaik diantara kalian terhadap isteriku.” (HR. Ibnu Majah no. 1967).

“Hendaklah kamu (suami) memberi makan istri apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya bila engkau berpakaian, dan jangan engkau pukul mukanya, dan jangan engkau jelekkan dia, dan jangan engkau jauhi melainkan di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan yang lainnya).

4. ””Suami yg shaleh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, seorang suami bagaikan pemerintah di dalam rumah tangganya,seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya, dlm hal ini adalah istrinya. Memberi Bimbingan pada Keluarga, suami mempunyai status sebagai pemimpin dalam keluarga, karenanya ia berkewajiban memberi nafkah lahir, batin, dan memberi bimbingan agama kepada istri dan anaknya.

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath-Thalaaq [65]: 6)

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (istri), dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisaa 4: 34)

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS. Thahaa [20]: 132).

“Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap keridloan Allah maka baginya Shedaqah.” (HR. Bukhari no. 4932).

5. ””Seorang suami yg shaleh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dalam tindakannya, menghargai pendapat istrinya, dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah Subhana Wa Ta’ala dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah Subhana Wa Ta’ala.

6. ””Seorang suami yg shaleh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya,mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik, dan mendidik diri, istri, dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.

7. ””Seorang suami yg shaleh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya, istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu, menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya, menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa’at bagi Bangsa, Negara, dan Agamanya.

8. ””Seorang suami yg shaleh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.

9. ””Seorang suami yg shaleh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anak-anaknya di dalam sebuah akidah Syariat Islam menuju NUUR JANNAH (CAHAYA SYURGA), seorang suami yg shaleh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.

Konflik dalam Rumah Tangga & Penyelesaiannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa was-was dari syaithan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (QS. Al-A’raaf [7]: 201).

Pada umumnya kehidupan rumah tangga tidak lepas dari konflik seperti terjadinya kemarahan di antara suami istri, apakah rumah tangga orang-orang shalih ataupun orang-orang ahli maksiat. Namun terdapat perbedaan yang jelas pada rumah tangga orang-orang shalih di satu sisi. Yaitu mereka tidak membiarkan permasalahan yang ada berjalan di atas kemauan syaithan. Bahkan mereka bila marah berlindung kepada Allah dari syaithan, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, menyatukan pendapat, meluruskan permasalahan mereka dan menyingkirkan makar syaithan.

Apabila timbul problema di antara suami istri, maka mereka harus segera menyelesaikannya dan berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk, melakukan upaya perdamaian, menutup pintu-pintu dan menjulurkan hijab (tidak membiarkan terlibatnya pihak ketiga). Misalnya apabila sang suami marah atau sang istri sedang emosi maka hendaknya berlindung dari syaithan, mengambil air wudhu` dan shalat dua raka’at. Jika salah seorang di antara suami-istri sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk agar hilang marahnya. Bila sedang duduk, berbaringlah atau saling berpelukan dan merangkul serta saling memaafkan dengan Ikhlash.

Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan keluarga kita semua sehingga tetap Istiqomah di atas Syari’at-Nya dalam Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Aamiin Ya Rabbal’alamiin. Wallaahu A’lam..

Selengkapnya Kunjungi Blog Kami SEHB http://andikaalbanjariiiyahoocom.blogspot.com/2011/07/dalam-khazanah-bimbingan-suami-dunia.html

(¯`•.¸ღ Keriteria suami sholehI ღ¸.•´¯)


Kriteria suami yang shaleh adalah suami yang selalu berusaha melaksanakan seluruh kewajiban secara baik dan bertanggung jawab. Apabila Anda bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban berikut, Insya Allah Anda akan menjadi suami yang shaleh. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah,
1. Memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan, dan papan sesuai kemampuan, sebagaimana firman Allah swt.,

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S. Ath-Thalaaq 65: 6)
2. Memberikan nafkah batin
Salah satu kebutuhan manusia adalah terpenuhinya hasrat biologis. Hubungan biologis akan menjadi perekat pernikahan apabila dilakukan atas dasar saling membutuhkan dan dilakukan dengan cinta. Allah swt. menetapkan bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah batin isteri.

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Q.S. Al Baqarah: 223)

Ayat ini sifatnya perumpamaan, Allah swt. mengumpamakan istri bagaikan kebun tempat bercocok tanam sementara suami diumpamakan sebagai orang yang akan menanam benih, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ayat ini menegaskan bahwa dalam melakukan hubungan intim, gaya apapun boleh dilakukan asal keduanya (suami-isteri) merasa nyaman. Yang dilarang hanya satu, yaitu tidak boleh melakukan hubungan intim lewat dubur sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Ash Habus-Sunan dari Abu Hurairah.

“Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi perempuan pada duburnya.”
3. Memberi Bimbingan pada Keluarga
Suami mempunyai status sebagai pemimpin dalam keluarga, karenanya ia berkewajiban memberi nafkah lahir, batin, dan memberi bimbingan agama kepada istri dan anaknya.

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (istri), dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisaa 4: 34)

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (Q.S.Thaahaa: 132)
4. Memperlakukan istri secara baik dan menjaga perasaannya
Rasulullah saw. menilai bahwa suami yang terbaik baik adalah yang paling baik pada istrinya

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaqnya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrimu.” (H.R. Tirmidzi)

“...dan bergaullah dengan mereka secara baik...” (Q.S. An-Nisaa :19)

“Hendaklah kamu (suami) memberi makan istri apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya bila engkau berpakaian, dan jangan engkau pukul mukanya, dan jangan engkau jelekkan dia, dan jangan engkau jauhi melainkan di dalam rumah.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan yang lainnya)
Apabila empat kewajiban ini Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah Anda akan menjadi suami yang ideal bagi istri dan menjadi ayah yang jadi kebanggaan anak-anaknya. Semoga! Wallahu A'lam.
__________
sumber : percikan-iman.com

♥ ROMANTISME DALAM ISLAM ♥


1.Menggembirakan hati/perasaan istri itu berNILAI SEDEKAH dan itu bagian dari (teladan) SUNNAH RASULULLAH (Hikmah alhadist).

2.Ketahuilah jika suami melakukan hubungan badan dg istri dengan penuh kasih sayang maka ALLAH gug...urkan dosa2nya melalui sela2 jarinya (Hikmah Alhadist).

3.Yang pertama suami cium/kecup ketika ingin (mulai) jima (hubungan badan) adalah pada kening/dahi istrinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian bacalah doa seperti yang di contohkan Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW
Bismillahi, Allahumma jannibnasy syaithana wajannibisy-syaithana maa razaqtanaa
(Dengan Nama Allah, ya Allah jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari (anak) yang Engkau berikan kepada kami),
Maka sesungguhnya jika ditakdirkan diantara keduanya didalam persetubuhan itu akan mendapat anak,
niscaya setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. ( Hadits Shahih riwayat : Bukhari)

4.Wanita mempunyai kelebihan 99 bagian dalam kelezatan bersetubuh tetapi wanita takut (untuk berterus terang tentang hal itu) krn rasa malunya (Alhadist).

5.Jangan pernah sekalipun menceritakan rahasia pasangan kita karena perbuatan itu tak ubahnya meludah kemuka sendiri (Fiqih wanita418).

6.Ketahuilah istrimu merupakan rizqi bagimu. Oleh karena itu sayangilah dia setulus hatimu (AnNuur: 32).

7.Lelaki yang sholeh itu pasti sgt sayang pd istri dan anak2nya,demikian sebaliknya, istri sholehah sgt sayang pd keluarga (Ar-Rum:21).

8.Saling memuaskan sewajarnya kepada pasangan kita dalam hubungan biologis adalah salah satu kunci dari mendapat SAKINAH (Ar-Rum:21).

9.Sentuhan fisik membawa sentuhan bathin. Karena itu jangan remehkan bersentuhan fisik, walau hanya mencium istri atau suami anda.

10.Bagaimana mungkin aku menyakiti istriku sementara dia melayaniku dan merawat anak-anakku?
(Umar bin Khattab)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ.الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَ لَاإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اَللّهُ اَكْبَرُ
Oleh "Muhammad Reza Adrianto"

Salam ukhuwah Fillah

Oleh : Istri Solehah

"Jadilah Bidadari di Istana Suami"

Jadi Bidadari di istana suami, Ukhty pasti bisa. Jadi bidadari yang disayang suami, siapa yang tidak mau…? Kasih dan sayang adalah wujud nyata cinta seorang suami kepada istrinya. Dengan karunia kasih dan sayang pula, rumah tangga bak surga yang senantiasa menghadirkan kesejukan. Namun ternyata, tidak sedikit istri-istri yang merasa kesulitan mendapatkan kasih sayang suami itu. Atau setidaknya, mulai merasa `ada yang hilang’ dari hati suami dibanding tahun-tahun pertama mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh keindahan. Jika demikian, tentu ukhty merasa bahwa suami sudah tidak menyayangi ukhty. Tidak! jangan melulu salahkan suami atas perubahan sikap yang terjadi terhadap ukhty. Karena bisa jadi ukhtylah penyebab segala perubahan sikap suami.
Oleh karena itu, sekedar mengingatkan, apa salahnya jika ukhty kembali memperhatikan hal-hal berikut yang barangkali sudah terlupakan bahkan ukhty tinggalkan.

Pertama, Laki-laki gemar diberi perhatian akan hal-hal remeh yang berkaitan dengan dirinya. Dia akan senang jika istrinya mengenakan kancing bajunya, mengelap sepatunya, memotong kukuNya, dan sebagainya.☺Sabda Rasulullah, “Ya Fatimah, barangsiapa wanita meminyakkan rambut dan janggut suaminya serta memotong kumisnya dan mengerat kukunya, Allah akan memberinya minum air dari sungai-sungai di surga, diringankan baginya sakaratul maut, akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman surga, Allah mencatatkan baginya bebas dari api neraka, dan selamat dari titian shirat,”

KeDua, Pernahkah ukhty dipanggil suami ketika sedang memasak atau melakukan pekerjaan lain? Ukhty wajib memenuhi panggilannya. Tinggalkan semua pekerjaan dan tunaikan permintaannya.

KeTiga, Kebanyakan laki-laki cukup cerewet dengan kebersihan. Mereka akan bosan apabila istri menyambutnya dengan rupa yang semrawut dan kusut,anak-anak yang lusuh dan kumuh dan rumah yang `bak kapal pecah’. Sesibuk apapun ukhty, persiapkan diri sebaik mungkin menyambut kepulangan suami dengan penuh senyum keihklasan.

KeEmpat, Laki-laki suka dilayani seperti raja oleh seorang istri yang memiliki sifat keibuan. Dia suka jika istrinya membantu mengelap peluhnya, menyediakan keperluan untuk mandi dan berdiri ketika ia hendak pergi atau kembali. Ungkapan-ungkapan seperti, “Mas/Sayang, Mau mandi dulu, makan dulu atau tidur dulu,” tatkala suami baru tiba, cukup untuk membuat senyum suami mengembang dan mengurangi penat dan lelah yang dirasanya.☺

KeLima, Laki-laki suka dipuji. Jangan lupa! Hargai setiap barang pemberiannya meskipun tidak bagus atau tidak seberapa nilainya. Sekedar ucapan `Terima kasih’ dari seorang istri ketika menerima pemberian, sangat dalam maknanya dan membekas di hati suami..

KeEnam, Laki-laki akan bosan jika istrinya `cerewet’ dan selalu bertanya, hendak kemana, acara apa dan sebagainya..

KeTujuh, Ada sebagian laki-laki mengatakan, istri yang menghidangkan makanan tanpa menemaninya makan, sama halnya seperti memberi makan kucing. Ukhty mesti menemaninya meskipun sekedar satu suapan. Thabit al-Bannani berkata, “Terdapat seorang wanita dari Bani Israil yang buta sebelah matanya, yang sangat baik pekertinya terhadap suaminya. Apabila dia menghidangkan makanan di hadapan suaminya, dipegangnya pelita sampai suaminya selesai makan. Pada suatu malam, pelitanya kehabisan sumbu, lalu diambilnya rambutnya untuk dijadikan sumbu. Esok harinya, matanya yang buta kembali melihat, Allah swt memuliakannya karena rasa hormatnya kepada suami.”

KeDelapan, Laki-laki senang dengan kafasihan istrinya dalam berkata-kata, bijak dalam bertindak dan menjadi partner yang baik dalam berdiskusi. Tingkatkan kualitas intelektual ukhty dengan banyak membaca buku dan gali berbagai informasi. Sebab, kebanyakan laki-laki tidak suka dengan wanita yang banyak omong tapi tak bermakna…

KeSembilan, Kebanyakan laki-laki beranggapan, `Baiti Jannatii` … Rumahku adalah surgaku dan penenang pikiranku. Jadi sudah sewajarnya ukhty senantiasa memelihara suasana rumah dan berperan sebagai bidadari di dalamnya.

KeSepuluh, Kalau ukhty ingin suami berlama-lama di rumah, jangan sambut kepulangannya dengan berbagai masalah anak-anak dan urusan dapur. Mulailah pembicaraan yang menyenangkan, karena suami butuh penyegaran setelah seharian sibuk dengan masalah di kantor (pekerjaanNya)..

KeSebelas, Tidak sedikit suami yang menyukai istri yang kreatif dalam soal memasak dan menghias rumah serta mengurus diri dalam melayani suami..

KeDuabelas, Tempat tidur bukan sekedar rahasia suami-istri. Melainkan juga tempat ternyaman bagi suami-istri untuk saling berbagi dan mencurahkan perasaan. Jadikan dia kamar yang eksklusif dan pribadi. Suami tidak suka ruang tidurnya dimasuki orang tanpa seizinnya.

KeTigabelas, Pantang bagi suami jika tidurnya terganggu, karena hal itu hanya akan membuatnya marah. Jauhkan anak-anak darinya ketika sedang tidur. Atau berusaha meminimalisir kegaduhan yang timbul dari aktifitas rumah atau dapur..

KeEmpatbelas, Pantang bagi suami jika istrinya menolak keinginannya, kecuali jika istrinya sakit.. “Apabila suami memanggilnya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga suami marah, maka wanita itu tidur dalam laknat malaikat hingga pagi hari,” (Muttafaqqun Alaihi)

KeLimabelas, Hanya ketaqwaan ukhty yang dapat menguasai ego suami dan membantunya membentuk pribadi muslim yang tangguh dan menjadi suami ideal… Lelaki tidak mudah tertambat hatinya dengan ungkapan “Cinta”. Tetapi cukup dengan keluhuran ukhty dalam berkorban untuk taat dan menyayangi dirinya. Karena kaum laki-laki hanya keras pikirannya, tapi sensitif perasaannya. Semoga bermanfaat ya Ukthy… Siapa sih yang tidak mau jadi bidadari? Para seniman dan sastrawan kehabisan kata-kata dalam menggambarkan bidadari, ya kecantikannya, ya keindahannya dan kesuciannya serta keramahtamahannya, ya karena keelokannya, keharuman tubuhnya serta keperawanannya yang tidak pernah hilang, sehingga membuat banyak orang merindukannya.. Bidadari dalam arti sesungguhnya hanya terdapat di dalam syurga. Jadi bidadari-bidadari syurga merupakan salah satu motivasi kaum muslimin dalam hal beribadah untuk memperoleh kenikmatan syurga tersebut. Karena salah satu kenikmatan syurga yang selalu diidam-idamkan oleh setiap kaum muslimin adalah ingin mendapatkan pelayanan dan cinta kasih bidadari. Tapi sebelum di akherat, tentunya di dunia kan ada bidadari yang diidam-idamkannya. Di dunia juga para wanita mengidam-idamkan atau menginginkan seperti bidadari atau merasa dirinya bagaikan bidadari, namun mereka hanya terbatas pada kecantikannya saja dan sering membuat para lelaki tunduk berlutut di pangkuannya sehingga menurutkan apa yang dimaui oleh bidadari tersebut. Bidadari adalah wanita suci yang selalu menundukkan pandangannya, tidak pernah melihat lelaki lain selain suaminya, juga tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Bidadari adalah wanita yang senantiasa merindukan suaminya setiap saat. Kecantikannya bagaikan permata yakut dan marjan. Coba anda baca firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, : “Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni syurga yang menjadi suaminya) dan tidak pula oleh jin” (Ar-Rahman ayat 56). “Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan” (Ar-Rhman ayat 58). Dari Anas berkata bahwasanya Rosulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “ Ketika aku di isra’kan (dijalankan waktu malam), aku masuk ke syurga. Di dalam syurga ada suatu tempat yang diberi nama ‘Al-Baidakh’ di atasnya terdapat kemah dari mutiara, zabrjad hijau dan yakut merah. Lalu ada ucapan, “Assalaamu’alaika ya Rosulullah”. Aku lantas bertanya kepada Jibril, “Wahai Jibril suara apa itu?”. Jibril menjawab, “Itu adalah suara bidadari yang berada dalam kemah, mereka minta izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadamu, dan Allah pun memberikan izin kepada mereka”. Para bidadari itu berkata, “Kami adalah wanita yang ridha, yang tidak akan marah selamanya, kami adalah wanita yang kekal, yang tidak pergi selamanya”. Setelah itu, Rosulullah shalallahu ‘alahi wa sallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah” (Ar-Rahman ayat 72). Selanjutnya, di dalam rumah juga ada bidadari, karena baiti jannatii tentu pelayannya ya bidadari dan yang dilayani ya suaminya. Betul ? Karena istri adalah wanita cahaya syurga yang selalu membuat seorang suami mengerti apa arti dari saling menghargai dan arti dari saling membahagiakan. Senyumannya yang menyejukan jiwa, laksana bulan purnama bercahaya terang. Tatapan matanya yang bersinar seperti air yang menampakkan wajah cantiknya. Kesabarannya setia menemani hari-hari suaminya yang ceria. Dia selau menaruh sepotong harapannya, agar dunia semakin bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan terutama pada anak-anaknya. Dia yang selalu mengajarkan dunia untuk mngerti kingkungannya terutama pada anak-anaknya. Karena seorang lelaki (suami) mencintai seorang wanita (istri) menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyah membagi tiga bentuk, yaitu : Pertama : Mencintai wanita dengan maksud ketaatan dan Taqarrub kepada Allah.Inilah seorang suami mencintai istrinya, yaitu cinta sebagai pengantar jalan menuju tujuan yang disyariatkan Allah ( pernikahan) agar dapat menahan pandangan mata dan hati untuk melirik wanita selain istrinya. Orang yang mencintai semacam ini dipuji di sisi Allah dan di tengah manusia.
Kedua : Cinta yang dibenci Allah dan menjauhkan dari Rahmat-Nya. Cinta yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Demi cinta, seorang hamba mau melanggar syariat Allah. Cinta ini merupakan yang paling berbahaya bagi hamba, yang dapat mengancam agama dan dunianya. Siaapa yang memiliki cinta ini, dia hina di hadapan Allah, dia orang yang hatinya paling jauh dari Allah, dan cinta ini merupakan tabir penghalang antara dirinya dengan Allah. Untuk mengobatinya adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah yang membolak-balikkan hati, bersungguh-sungguh untuk kembali kepada-Nya. Sibuk mengingat-Nya, menyibukkan diri dan mengganti cinta itu dengan cinta hanya pada-Nya. Memikirkan derita dan sengsara yang akan dialami lantaran cinta itu, dan menggambarkan keindahan sebenarnya dengan melupakan cinta itu.
Ketiga : Cinta yang mubah. Cinta yang tiba-tiba datang, seperti mencintai wanita cantik yang sifatnya dikatakan kepadanya, atau dilihat dengan tak sengaja, lalu hati pun tertambat padanya. Tapi cinta ini tak sampai menjerumuskan dirinya hingga melakukan maksiat dan kedurhakaan (seperti berhubungan atau berpacaran dengan wanita itu). Yang ini tak menimbulkan siksaan. Yang paling bermanfaat adalah membuang jauh-jauh cinta ini dan menyibukkan diri dengan hal yang lebih bermanfaat. Dan juga harus menyembunyikan perasaannya, menjaga kehormatan dirinya, dan sabar dalam menghadapi ujian cinta ini, sehingga Allah memberinya pahala. Yang mesti dilakukan adalah mengganti cintanya itu dengan kesabaran karena Allah, tidak patuh pada bisikan nafsu dan lebih mementingkan keridhaan Allah dan apa yang ada di sisi-Nya. Dari tiga bentuk cinta di atas, dapat dipahami bahwa seandainya bara cinta itu -yang lahir karena keindahan wajah seorang wanita mampu dipendam (bahkan diredam), dan tidak melanjutkannya pada tahapan yang melanggar syariat (seperti pacaran), kemudian bersabar dan memohon ketabahan kepada Allah, dan lebih memilih keridhaan Allah walau harus bertarung dengan perasaan sendiri, maka ini yang dibolehkan. Dan satu hal yang tak boleh terlupakan bagi seorang muslim, bahwa Allah tak mungkin menyianyiakan hamba-Nya yang lebih memilih cinta dan kasih sayang-Nya, meski harus merelakan sang kekasih menjadi milik orang lain. Mungkin dengan ujian cinta dan sikap kita yang seperti itu (lebih memilih keridhaan Allah), Allah ingin kita menjadi hamba pilihan yang kelak akan merasakan indahnya bersanding dengan bidadari nan menawan di jannah-Nya. Wallahu’alam Bishowab. Semoga bermanfa'at ღMuslimah Sholehah IIღ

AMALAN SEMASA MENGANDUNG

♥ ♥ AMALAN ISTERI/CALON IBU ♥ ♥

tingkah laku&perasaan ibu ketika mengandung mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan jiwa anak itu nnti.pembentukan daging&darah anak datang dari darah ibu.sementara pembentukan perasaan anak dalam rahim ibu dipengaruhi oleh gelombang perasaan ibu yang diterima ketika anak di dalam kandungan.

Antara amalan ibu yang mengandung ialah:

♥ 1.Melakukan Sembahyang Sunah.
Seperti:sembahyang sunah Hajat,sembahyang sunah sunah Taubat dsb.

♥ 2.Memperbanyak Taubat dan Istighfar:

a.Do'a memohon ampunan dosa:

"Robbanaa Innaka mangtudkhilinnaaro faqod akhzaitah.wamaa lidzoolimiina min anshoor.Robbanaa innanaa sami'naa munaadiyayyunaadi lil iimaani an aaminuu birobbikum fa aa mannaa.Robbanaa faghfirlanaa dzunuubanaa wakaffir 'annaa sayyiaatinaa watawaffanaa ma'al abroor.Robbanaa wa aa tinaa maa wa'attanaa 'alaa rusulika walaa Tukhzinaa yaumal qiyaamah.innaka laa tukhliful mii'aad"

mafhumnya:Wahai Tuhan kami!sesungguhnya siapa saja yang Engkau masukkan ke dalam neraka maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya,dan orang" yang dzolim itu tidak akan mmperoleh seorang penolongpun.
Wahai Tuhan kami!sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru(Rosul)yang menyeru kepada iman,katanya:"berimanlah kamu kepada Tuhan kamu"maka kamipun beriman.
Wahai Tuhan kami,ampunkanlah dosa" kami,dan hapuskanlah daripada kami kesalahan" kami dan matikanlah kami bersama orang" yang berbakti.
Wahai Tuhan kami,berikalah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rosul"MU,dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat,sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji"b.Istighfar untuk ampunan dosa:

hadits Riwayat al Imam al Bukhori,dari Syaddad Bin Aus rodhiyallaahu 'anhu dari Rosulullah sholollohu'alaihi wasallam bersabda:

"Sayyidul Istighfar an taquula(Allaahumma angta robbi laa Ilaaha Illaa angta kholaqtanii wa anaa 'abduka wa'anaa 'alaa 'ahdika wawa'dika masthato'tu a'uudzubika ming syarri maa shona'atu,abuu u laka bini'matika 'alayya wa abuu u laka bidzambi,faghfirlii fainnahu laa yaghfirudzunuuba illaa angta)
qoola waman qoolahaa minannaari muuqinam bihaa famaata min yaumihi qobla ay yumsii fahuwa min ahlil jannah,waman qoolahaa minallaili wahuwa muuqinum bihaa famaata qobla ayyushbihaa fahuwa min ahlil jannah"

mafhumnya:"Penghulu Istighfar ialah apabila hamba mengatakan(Yaa ALLAH,Engkaulah Tuhanku tiadaTuhan melainkan Engkau yg menjadikan aku&akulah hambaMU dan aku senantiasa dalam genggamanMU dan aku terikat perjanjian denganMU semampuku.Sesungguhnya aku berlindung kepadaMU daripada kejahatan yang aku lakukan.Aku kembalikan kepadaMU segala ni'mat yang Engkau berikan kepadaku dan aku kmbali kpadaMU dengan dosaku,oleh karena itu ampunilah aku,karena tdk adayg dpt mengampuni segala dosa kecuali Engkau)
barang siapa membacanya pada siang hari dengan penuh keyakinan lalu ia mati pada hari itu sebelun datang petang hari maka ia termasuk dari ahli syurga.Dan barang siapa membacanya pada malam hari dengan penuh keyakinan,lalu ia meninggal dunia sebelum pagi hari maka ia termasuk dari ahli syurga".♥ 3.Memperbanyak Membaca Al Qur'an.

Diantara surah yg disunahkan membaca ketika mengandung ialah:

(a) Surah Al Fatihah:Untuk penerang hati dan kekuatan ingatan.

(b)Surah Maryam:Untuk memudahkan ibu melahirkan dan memperoleh anak yang Sabar dah Tho'at.

(c)Surah Luqman:Untuk memperoleh anak yang cerdik aqal&cerdik jiwa.

(d)Surah Yusuf:Untuk memperoleh anak yang cantik rupa&cantik akhlaq.

(e)Surah Al Hujuraat:Untuk memperbanyakkan susu ibu&agar anak mempunyai sifat berhati hati.

(f)Surah Yaasin:Untuk ketenangan hti&agar abak tdk terpengaruh dgn godaan Syaiton yg mengajalmkpd ma'shiyat.

(g)Surah At Taubah:Untuk kebersihan jiwa&agar terpelihara dari ma'shiyat.

(h)Surah An Nahl:Untuk memperoleh abak yang disiplin.♥ 4.Memperbanyakkan do'a.

Do'a do'a Khusus bagi Ibu yg mengandung diantaranya:

a.Do'a Harian:

"Allaahummahfadz waladii maa daama fii bathnii,wasyfi angtasyafii laa syifaa a ilaa syifaa uka,syifaa an laa Yughoodiru saqoman,Allaahumma akhrijhu min bathnii yauma waliadaihi sahlan watasliiman,Allaahummaj'al
hu shohiihan kaamilan haadziqon 'aaliman zakiyyan mu'minan shoolihan,Allaahumma ahsin huluqohu,wafshoh lisaanahu wa ahsin shoutahu liqiroooatilqur'aaana wal hadits,bibarokati sayyidinaa Muhammadin shololloohu 'alaihi wasallam walhamdulillaahi robbil'aalamiin"

mafhumnya:Yaa ALLAH. . .peliharalah anakku selama dalam kandunganku&sembuhkanlah segala penyakit.Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh&tiada Penyembuh melainkan dengan penawarMU.
Yaa ALLAH. . Lahirkanlah dari kandunganku ini dengan kelahiran yang mudah dan sejahtera.
Yaa ALLAH. . .Jadikanlah anakku ini sehat,empurna,cerdik,beraqal&ber'ilmu serta ber'amal sholih.
Yaa ALLAH. . .baguskan perangainya,fasihkanlah lidahnya&merdukanlah suaranya untuk membaca Al Qur'an dengan berkah Nabi Muhammad Shololloohu 'alaihi Wasallam"


b.Do'a Memohon Rahmat ALLAH:

Ditadabburi QS 'Ali Imraan ayat 8_9.


c.Do'a memohon dikaruniakan anak Sholeh/Sholehah:

*Ditadabburi QS 'Ali Imraan ayat 38.

*Ditadabburi QS al Baqarah ayat 128.

*Ditadabburi QS Ibrahim ayat 40.

*Ditadabburi Qs As Saffat ayat 100.♥ 5.Berakhlaq Mulia:

(a)Meningkatkan kesabaran.
Hadits Riwayat al Imam Muslim,Daripada Aisyah Rodhiyallaahu 'anha bahwa Rosulullah Shololloohu 'alaihi wasallam bersabda:

"maa yushiibu mu'mina min washoba walaa saqomin walaa hazanin hattalhamma yuhammahu illaa kuffaro bihi min sayyiatihi"
mafhumnya:setiap apa yg menimpa seorang mu'min daripada kesakitan yg tetap,kepenatan,kesakitan yg biasa,kesedihan sehingga menyebabkan kemurungan,maka hal ini merupakan penghapus bagi kesalahan"nya.

(b)menutup aurat

(c)memelihara anggota badan/pancaindera

(d)Menjaga batas" pergaulan.♥ 6.Berpusa sunnah♥ ♥ AMALAN SUAMI ♥ ♥

selain isteri,suami hendaklah juga melakukan sesuatu yg boleh mendidik rohani anak yg berada didalam kandungan isteri.diantara na ialah:


♥ 1.Memohon keberkahan Didalam pencarian rezeki.

Suami hendaklah senantiasa memastikan bahwa rezeki yg diperolehi adlh halal dan berkah,karena makanan yg dimakan oleh isteri itu akan dimakan pula oleh anak dalam kandungan.

♥ 2.Mengamalkan akhlaq mulia.


♥ 3.Curahkan Kasih sayang.
Suami hendaklah mencurahkan&melebihkan Kasih sayang dan simpati sehingga isteri mrasakan suami adlh sebagai seOrang pembela,pendorong,dan pemberi semangat.Suami jg hendaklah memahami tambahan beban yg ditanggung oleh isteri&sepatutnyalah membantu isteri dalam kerja rumah terutama yg melibatkan tenaga fisikal.

Hadits Riwayat al Imam at Tirmizi dan an Nasai'e dari Aisyah Rodhiyallaahu 'anha bahwa Rosulullah sjololoohu 'alaihi wasallah bersabda:

"Inna min akmalil mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqon wa al thofuhum biahlihi"
mafhumnya:Sesungguhnya diantara sesempurna orang yg beriman ialah orang yg paling baik budi pekertinya&paling lembut kata"nya kpd isterinya.

♥ 4.Jauhilah lafadz "TALAQ"

hindarilah daripada mengeluarkan perkataan "TALAQ" kpd isteri yg sedang mengandung sebagaimana Islam mengharamkan perbuatan tersebut.Ini karena ianya boleh mengganggu fikiran&perasaan isteri serta memberi kesan juga terhadap anak dalam kandungan.meskipun kesalahan itu berpuncak dari isteri,suami hendaklah menghindarkan perceraian semasa isteri mengandung anaknya.sebaiknya tanamkanlah sifat sabar dalam melayani isteri&pertingkatkanlah amalan" berdzikir dan berpuasa.


♥ .:|:. ♥ .:|:. ♥ .:|:. ♥ .:|:. ♥ .:|:. ♥ .:|:. ♥ .:|:. ♥

Note:
heee. . .buat pak Ustadz,bapak,Ibu,Ummiy,abah,abiy, jg akhwat N ikhwah fillaah. . Mohon tambahanya berkaitan dgn Note ini.

Syukron katsiiron wa afwan Jiddan. . .

Suami impian : sebuah bukti kesetiaan

Sebuah Renungan,buat para calon suami….calon istri jg boleh baca..! Semoga Bermanfaat
terlampir kisah nyata yang bagus sekali untuk contoh kita semua yang saya dapat dari millis sebelah (kisah ini pernah ditayangkan di MetroTV). Semoga kita dapat mengambil pelajaran.

Ini cerita Nyata, beliau adalah Bp. Eko Pratomo Suyatno, Direktur Fortis Asset Management yg sangat terkenal di kalangan Pasar Modal dan Investment, beliau juga sangat sukses dlm memajukan industri Reksadana di Indonesia.

Apa yg diutarakan beliau adalah Sangat Benar sekali.Silahkan baca dan dihayati.
Sebuah perenungan, Buat para suami baca ya…….. istri & calon istri juga boleh…
Dilihat dari usianya beliau sudah tidak muda lagi, usia yg sudah senja bahkan sudah mendekati malam, Pak Suyatno 58 tahun kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun. Mereka dikarunia 4 orang anak.

Disinilah awal cobaan menerpa, setelah istrinya melahirkan anak keempat tiba2 kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ke tiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah bahkan terasa tidak bertulang, lidahnyapun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari pak suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya keatas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia letakkan istrinya didepan TV supaya istrinya tidak merasa kesepian. Walau istrinya tidak dapat bicara tapi dia selalu melihat istrinya tersenyum.

Untunglah tempat usaha pak suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya dia pulang memandikan istrinya, mengganti pakaian dan selepas waktu maghrib dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa2 saja yg dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa memandang tapi tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno sudah cukup senang, bahkan dia selalu menggoda istrinya setiap berangkat tidur.

Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun, dengan sabar dia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan ke 4 buah hati mereka, sekarang anak2 mereka sudah dewasa,tinggal si bungsu yg masih kuliah.
Pada suatu hari…ke empat anak suyatno berkumpul dirumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarga masing2 dan Pak Suyatno memutuskan ibu mereka dia yg merawat, yang dia inginkan hanya satu semua anaknya berhasil.

Dengan kalimat yg cukup hati-hati anak yg sulung berkata,”Pak kami ingin sekali merawat ibu, semenjak kami kecil melihat bapak merawat ibu, tidak ada sedikitpun keluhan keluar dari bibir bapak……. . bahkan bapak tidak ijinkan kami menjaga ibu”. Dengan air mata berlinang anak itu melanjutkan kata2, “sudah yg keempat kalinya kami mengijinkan bapak menikah lagi, kami rasa ibupun akan mengijinkannya, kapan bapak menikmati masa tua bapak, dengan berkorban seperti ini kami suda tidak tega melihat bapak. Kami janji kami akan merawat ibu sebaik-baik secara bergantian”.

Pak Suyatno menjawab hal yg sama sekali tidak diduga anak2nya.”Anak2ku ………… Jikalau pernikahan & hidup didunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah…… tapi ketahuilah dengan adanya ibu kalian disampingku itu sudah lebih dari cukup,dia telah melahirkan kalian.. Sejenak kerongkongannya tersekat,… kalian yg selalu kurindukan hadir didunia ini dengan penuh cinta yg tidak satupun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini?? Kalian menginginkan bapak bahagia, apakah bathin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaanya sekarang, kalian menginginkan bapak yg masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain? Bagaimana dengan ibumu yg masih sakit..”

Sejenak meledaklah tangis anak2 pak suyatno. Merekapun melihat butiran2 kecil jatuh dipelupuk mata ibu Suyatno….dengan pilu ditatapnya mata suami yg sangat dicintainya itu.. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi nara sumber dan merekapun mengajukan pertanyaan kepada Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat Istrinya yg sudah tidak bisa apa2.. Disaat itulah meledak tangis beliau dengan tamu yg hadir di studio, kebanyakan kaum perempuanpun tidak sanggup menahan haru.

Disitulah Pak Suyatno bercerita..”Jika manusia didunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam pernikahannya, tetapi tidak mau memberi (memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian) itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat diapun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan bathinnya bukan dengan mata,dan dia memberi saya 4 orang anak yg lucu2..Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama… dan itu merupakan ujian bagi saya, apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya. Sehatpun belum tentu saya mencari penggantinya apalagi dia sakit,,,”

“Hidup adalah Perjuangan tanpa henti-henti … tidak usah kau tangisi hari kemarin”.


oleh MUHAMMAD RIDWANLeave a Reply

 
 

Daftar Blog Saya

Blogger news